Gmina Pęcław

Wspólnota AA

Wspólnota AA jest dobrowolną, nieformalną społecznością samopomocową, w której celem dla każdego jej uczestnika jest utrzymanie trzeźwości własnej i wspomaganie innego uzależnionego w jej osiągnięciu. Definicję Wspólnoty najprościej określa Preambuła AA:

„Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera, ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

Wspólnota AA skupia na całym świecie ok. 3 milionów zdrowiejących i wyzdrowiałych alkoholików – kobiet i mężczyzn, w ponad 180 krajach, którzy spotykają się na mityngach AA organizowanych przez ok. 120 tysięcy grup AA. W Polsce Wspólnota istnieje od 1974 r. Obecnie w ponad 2,5 tysiącach grup AA, trzeźwieje ponad 40 tysięcy Polaków.

Podstawową formą działalności każdej grupy AA jest zebranie grupy, zwane potocznie mityngiem. Jest to spotkanie trzeźwiejących alkoholików, trwające z reguły ok. 1 – 2 godzin, podczas którego alkoholicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Mówiąc prościej – wypowiadają się, rozmawiają na najróżniejsze tematy związane z chorobą alkoholową: jak rozwijać się, jak być coraz lepszym człowiekiem, jak nie cierpieć i radzić sobie z problemami życia codziennego bez potrzeby używania alkoholu. Program zdrowienia AA oparty jest na 12 Krokach AA – zasadach rozwoju duchowego, a stosunki ze światem zewnętrznym reguluje 12 Tradycji AA. W sąsiedztwie gminy Pęcław działa kilka takich grup, m. in. w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, czy Rudnej.

 

Jedną z grup, z którą nawiązaliśmy współpracę, jest Grupa AA ,,Jest Sposób'' w Głogowie, której spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10-ej przy ulicy Morcinka 8 (Klub Abstynenta Skarbnik), kompleks ,,Mogador''. Wszystkie spotkania są otwarte dla osób szukających pomocy oraz bliskich zainteresowanych problemem alkoholizmu. Serdecznie zapraszamy wszystkich, dla których picie alkoholu stało się udręką w życiu. Wszystkie spotkania są za darmo, a Wspólnota AA, kierując się zasadą anonimowości, nie prowadzi spisu członków i nie wymaga zapisów. Pełny spis mityngów w Głogowie i okolicach jest dostępny pod adresem: https://aa24.pl › podzial-regionalny › dolnoslaski

 

Wszelkie przydatne informacje o Wspólnocie AA są dostępne na stronie: www.aa.org.pl

 

Informacje można uzyskać także w GOPS oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęcławiu.