Gmina Pęcław
Powróć do: Gmina Pęcław

Uzależenia behawioralne

Czym są uzależnienia behawioralne?

Wszystkie uzależnienia, niezależnie czy od alkoholu, heroiny, nikotyny, hazardu, mają wspólne cechy:

 • środek uzależniający jest konsumowany nawet wtedy, kiedy nie daje już poczucia szczęścia,
 • powoli następuje zanik kontroli,
 • środek uzależniający używany jest w celu oderwania się od rzeczywistości,
 • osoba pozostaje w nałogu, pomimo pojawiających się negatywnych konsekwencji lub problemów zdrowotnych.

Uzależnienia behawioralne, dotyczą zachowań, które należą do normalnego, a nawet podstawowego dla życia sposobu postępowania. Tak więc w pewnych okolicznościach nałogową i niebezpieczną formę mogą przyjmować zachowania związane z odżywianiem się, życiem seksualnym, z wykonywaniem pracy, z ćwiczeniami fizycznymi, a nawet z uprawianiem gier.  O uzależnieniu mówimy wtedy, kiedy pojawia się poważne i niebezpieczne zaburzenie zdrowia jednostki.

Od czego można się uzależnić?

Każda aktywność, która ma wpływ na nasz nastrój może być uzależniająca. W czasie przyjemnych zachowań dochodzi do wielu neurochemicznych zmian. Mogą one wywołać nagły efekt, na mocy którego osoba silnie odczuwa przyjemność. Przyjemne akcje mają dużą szansę powtarzać się w przyszłości. Ponadto uzależniające zachowania często blokują negatywne emocje i myślenie o problemach, przez co przyczyniają się do błędnego koła nałogu.

Dążymy do przyjemnych doznań, pomimo towarzyszących im negatywnych konsekwencji.

Skąd czerpać rzetelną wiedzę na temat uzależnień behawioralnych? Gdzie szukać pomocy?

Strona: www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Strona powstała, w celu rozpowszechniania rzetelnej wiedzy na temat uzależnień behawioralnych wśród szerokiego grona odbiorców oraz udzielania pomocy psychologicznej i prawnej osobom dotkniętym problemem uzależnień behawioralnych (osoby uzależnione oraz ich bliscy). Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

W ramach projektu, utworzono również poradnię online, w której specjaliści z zakresu psychologii, terapii uzależnień, pedagogiki i prawa udzielają bezpłatnych porad. Potrzebujesz pomocy, porady? Skontaktuj się z poradnią pod adresem: poradnia@uzaleznieniabehawioralne.pl lub przez komunikator Skype. Więcej informacji pod adresem: https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/poradnia-online/

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dnia 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zgodnie z Ustawą, Centrum prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Strony internetowe:

http://www.kbpn.gov.pl/

https://www.parpa.pl/

https://www.facebook.com/KrajoweCentrumPrzeciwdzialaniaUzaleznieniomKCPU

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych.

Oferta telefonu zaufania skierowana jest do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Działalność telefonu zaufania obejmuje:

 • prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich;
 • rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych.

Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Koszt połączenia z telefonów komórkowych – cena za każdą minutę, zależnie od taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Szpitalu Powiatowym w Głogowie

Świadczenia udzielane są bezpłatnie i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach Centrum działa:

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
 • Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Leczenie Środowiskowe Psychiatryczne
 • Program Leczenia Substytucyjnego

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 76 831 32 41, w godzinach od 8.00 do 14.00 lub osobiście: ul. Kościuszki 15a, segment D, I p. Więcej informacji dostępne pod adresem: https://www.szpital.glogow.pl/lecznictwo-psychiatryczne-i-uzaleznien/

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu 

W naszej gminie, od września do czerwca, działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu, w którym nieodpłatnie przyjmują terapeuta uzależnień i psycholog. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy zaniepokojeni są zachowaniem bliskich lub swoim do skorzystania ze wsparcia. Nie bagatelizujmy sygnałów alarmowych. Reagujmy! Dokładny grafik podawany jest co miesiąc na stronie internetowej i facebook’u gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i drzwiach świetlicy wiejskiej w Pęcławiu, w której mieści się Punkt.