Gmina Pęcław
Powróć do: Gmina Pęcław

O gminie Pęcław

Strategiczny kierunek rozwoju gminy
Uksztaltowanie terenu

Uksztaltowanie powierzchni Gminy Peclaw jest malo urozmaicone co znajduje odbicie w malych deniwelacjach wynoszacych 0-5 m. Dominujaobszary równinne polozone ponizej 90 m. Srednio wzniesiony 70 - 80 m n.p.m. obszar charakteryzuja bardzo male wysokosci wzgledne. Rzezba terenu gminy jest plaska, tworzy jeden poziom, w uksztaltowaniu powierzchni wystepuje niewielki spadek w kierunku zgodnym z biegiem Odry / SE - NW/. Najwyzsze wzniesienie wystepuje w poludniowo-wschodniej czesci gminy w obrebie miejscowosci Kotowice - 81,5 m n.p.m.. Najnizej polozony punkt wynosi 73,7 m n.p.m. i znajduje sie w zachodniej czesci gminy kolo miejscowosci Wojszyn. W podziale regionalnym wg W.Walczaka ( 1970 r.) gmina Peclaw lezy w Obrebie makroregionu Obnizenia Milicko-Glogowskiego na terenie Pradoliny Barucko -Glogowskiej. Pradolina Barucko - Glogowska to forma wklesla - poligeniczna. Genetycznie zwiazana jest z postojem ladolodu w okresie zwanym przez P.Woldsfedt ( 1950 r.)stadium brandenburskim, a bedacym wedlug tego badacza najstarsza faza najmlodszego zlodowacenia baltyckiego /wedlug Szafera - Varsowien II /. Pradolina Glogowska jest wielka depresja koncowa, z której dna zostaly wydarte przez ladolód skandynawski materialy podloza podczwartorzedowego ,spietrzone i zlozone na brzegu tej depresji we Wzgórzach Dalkowskich T. Bartkowski (1970 r)/. Pradolina Barucko - Glogowska ciagnie sie od dolnej Prosny przez Glogów, Luckenwalde az do Laby pod Genthin i wykazuje nieregularny spadek. Krajobraz pradoliny jest bardzo monotonny, niemniej i tu tak zwane stopnie trasowe wprowadzaja pewne ozywienie morfologiczne. Obszar gminy Peclaw ulegl zlodowaceniu srodkowo-polskiemu, jednakze w kazdym szczególe morfologicznym widac tutaj zestarzenie sie krajobrazu polodowcowego.

Geologia

Obszar gminy Peclaw lezy w obrebie duzej jednostki strukturalno-tektonicznej :monokliny przedsudeckiej zbudowanej z trzech kompleksów skalnych. Najstarszy kompleks zalegajacy gleboko w podlozu monokliny, zbudowany jest z krystalicznych skal starszego paleozoiku. Na nich zalegaja poziomo utwory permu wyksztalcone w dwóch fazach zachodnio europejskich - czerwonego spagowca i cechsztynu /W.Walczak 1970r./ oraz osady triasu i kredy. Najmlodszy kompleks kenozoiczny tworzy przykrycie pokladów monokliny. Utwory trzeciorzedowe osadzily sie na omawianym obszarze w sródladowym basenie sedymen- tacyjnym. Zalegaja one dyskordantnie na podlozu starszym w postaci naprzemianleglych lawic mulków, piasków, ilów, zwirów oraz pokladów wegli brunatnych, które powstaly w oligocenie i miocenie. Miazszosc kompleksu trzeciorzedowego wynosi od 160 do 400 metrów. Wszystkie te poklady przykryte sa utworami czwartorzedowymi reprezentowanymi przez osady plejstocenu i holocenu. Miazszosc tych utworów wynosi 40 - 60 metrów, sporadycznie do 100 metrów. Plejstocen reprezentowany jest przez osady wodnolodowcowe - piaski drobne i srednie, gliny aluwialne, zwiry, zwiry piaszczyste.Utwory holocenu tworza gliny i piaski stropowe drobne i pylaste, lokalnie zwiry i torfy. Powstaly one w wyniku akumulacyjnej dzialalnosci Odry i sa z reguly warstwowane. Miazszosc tej serii w rejonie Piersnej waha sie w granicach 3,9 - 5,3 metra i wzrasta w kierunku Odry na wschód.

Hydrografia - stosunki wodne

Glówna arteria wodna gminy Peclaw jest rzeka Odra. Obszar gminy nalezy w calosci do jej lewego dorzecza. Do glównych cieków plynacych w gminie Peclaw naleza oprócz Odry - Kanal Pólnocny, Poludniowy, Srodkowy, Zaborski i Czarna. Pozostale wody plynace maja charakter rowów melioracyjnych sluzacych do odwadniania gruntów ornych i uzytków zielo- nych. Liczne sa takze obszary bagniskowe i podmokle znajdujace sie najczesciej na terenie  przyleglym do Odry i starorzeczy. Obszary te sa czesto zalewane ( w zaleznosci od warunków pogodowych i klimatycznych) podczas roztopów wiosennych i okresów przyboru wód. W latach 1956 - 1965 wodowskaz na Odrze w Glogowie wskazywal stan:

  • minimalny 124 cm 
  • sredni 290 cm
  • maksymalny 619 cm

Wynika z tego, ze w podanym okresie amplituda wynosila az 495 cm. Wodostan cieków i strumieni zalezny jest w duzej mierze od ilosci opadów które w dolinie Odry wynosza srednio 530 mm rocznie. Sredni przeplyw Odry na omawianym obszarze wynosi 350 m/s, zas sredni spadek poziomu wynosi 250 cm/100 m (dane PIHM). Wody podziemne w zaleznosci od wystepowania a przede wszystkim w zaleznosci od ich stosunku do powierzchni terenu podzielic mozna na wody przypowierzchniowe i wody glebinowe. Najblizsza powierzchni woda gruntowa ma zasadnicze znaczenie dla szaty roslinnej oraz stosunków glebowych . Woda ta moze byc róznego pochodzenia (wierzchówka, wody dolinne czyli aluwialne, wody gruntowe wlasciwe itp.), co jest nie bez znaczenia dla jej uzytkowania jednakze jej wlasciwosci ( sklad chemiczny, temperatura) nie odgrywaja tak waznej roli w rozwoju roslinnosci, jak jej stosunek do powierzchni terenu . Z badan wynika, ze na calym obszarze gminy daje sie wyróznic jeden poziom wód wglebnych. Zwierciadlo wody stabilizuje sie plytko 0,5 - 2,5 m. jest to poziom zalegajacy na glinie zwalowej. Wody te zwane sa wierzchówkami.Studnie czerpiace wode z tego poziomu czasami zamarzaja w zimie, wysychaja w upalne lata , a poziom ich wody zmienia sie w zaleznosci od opadów i roztopów. Wody te sa przewaznie zanieczyszczone, czesto maja nieprzyjemny zapach i charakteryzuja sie odczynem obojetnym oraz kwasnym. Srednia twardosc ogólna wynosi 14 N - wody slaboagresywne. Srednia mineralizacja wynosi 350 mg/1 z tym, ze wody znajdujace sie w warstwach polozonych blizej osi doliny charakteryzuja sie wieksza zawartoscia zelaza i magnezu. Poziom wodonosny terenu jest glównym systemem drenazu dla calego obszaru gminy. Nie bez wplywu na retncje i odplyw wód powierzchniowych pozostaje budowa geologiczna (wystepowanie latwo przepuszczalnych osadów czwartorzedowych - piasków i zwirów). Straty w odplywie powodowane przesiakaniem do nizszych poziomów wód gruntowych, uchwytne zwlaszcza podczas wezbran sa tutaj szczególnie dotkliwe. Wedlug badan przeprowadzonych przez PIHM (1992r.) wody rzeki Odry w obrebie gminy Peclaw mieszcza sie w III klasie czystosci.

Szata roslinna i swiat zwierzat

Zgodnie z podzialem geobotanicznym Polski W. Szafera obszar gminy Peclaw lezy w okregu lubuskim, w krainie Wielkopolsko-Kujawskiej. Wspólczesna roslinnosc jak i swiat zwierzecy pradoliny jest dziedzictwem okresu polodowcowego. Pod koniec ostatniego zlodowacenia tundre i zimny step na przedsudeckim obszarze opanowaly stopniowo najpierw zarosla brzóz i wierzb, nastepnie wsród nich zaczely sie pojawiac kepy lesne sosen ,modrzewi i brzóz drzewiastych. Przed okolo 10 000 lat taka tundra parkowa przerodzila sie w puszcze, wsród której slabiej zalesionymi terenami byly doliny rzek i moczary. Zyly w niej stada zubrów, jeleni, dzików, liczne byly niedzwiedzie, wilki, lisy, rysie, kuny lesne, zbiki i borsuki. Nad rzekami i bagnami zerowaly tury i losie. Na wodach rzek i sródlesnych jezior bobry budowaly swoje zeremia, bytowaly wydry i norki. Z ptaków obok drobnego ptactwa lesnego liczne byly gluszce, cietrzewie i jarzabki, z drapieznych najwiekszym byl orzel bielik. Roslinnosc i fauna lesna okresu polodowcowego ulegaly rozmaitym zmianom równolegle z wahaniami klimatu, kiedy to z terenów sasiednich wkraczaly nowe gatunki, a inne wycofywaly sie lub ginely nie mogac przystosowac sie do nowych warunków bytowania. W dzisiejszych czasach, w zwiazku ze zmianami klimatycznymi, a takze dzialalnoscia czlowieka, obraz srodowiska naturalnego Pradoliny Odry, a tym samym obszar gminy Peclaw ulegl duzym zmianom. Lasy, które w zamierzchlych czasach bujnie porastaly tereny pradoliny, obecnie zajmuja w gminie Peclaw powierzchnie 664 ha co stanowi ok. 10% powierzchni gminy. Okolo 80% ich powierzchni znajduje sie na terenach nadodrzanskich i w obrebie samej doliny. Ze wzgledu na duza wilgotnosc gleby glównym typem siedliskowym satu bory bagienne, las wilgotny i lasy legowe. Te ostatnie wystepuja w dolinie Odry w tzw. Miedzywalu i stanowia bardzo ciekawe zbiorowiska zwierzat a przede wszystkim roslin. Brzegi Odry sa porosniete zaroslami wierzbowymi zlozonymi z wierzby bialej, migdalowej, purpurowej i wiciowej. Dalej od brzegu rosna w niewielkiej ilosci topole czarne i biale, jesiony, wiazy, lipy a takze pomnikowej wielkosci deby szypulkowe. W poszyciu wystepuja krzewy leszczyny, czeremchy i tarniny. Bogate jest tu równiez runo lesne. Wiosna obficie kwitnie chroniony przebisnieg, a nieco pózniej m.in. zakwitaja:Zawilec gajowy, rosnaca tu w duzej ilosci konwalia majowa, kopytnik pospolity, przytulia, krwawnik kichawiec, kupówka, zloc mala, a w niektórych miejscach leczniczy zywokost bulwiasty. Wystepuja tu takze trawy turzycowe. Niekiedy pnie drzew oplatuja pnacza bluszczu pospolitego, a takze inne uczepy, z posród których najpospolitszy jest chmiel. Na wodnych lachach czesto zalewanego dna doliny zyje roslinnosc wodna pospolitymi gatunkami jak: okreznica bagienna, przestka pospolita, osoka aleosowata czy kotewka - orzech wodny. 

Pod wzgledem faunistycznym obszar gminy lezy w granicach krainy slaskiej nalezacej do dzielnicy srodkowoeuropejskiej. Wedlug K.Sembrata, który dokonal podzialu na okregi faunistyczne, obszar gminy Peclaw lezy prawie w calosci w okregu doliny Odry. Fauna doliny Odry jest ciekawa i dosyc charakterystyczna . Wplywa na to fakt, ze dolina tej rzeki byla w przeszlosci szlakiem migracji wielu form. Dzisiaj równiez wzdluz niej prowadzi jeden z glównych szlaków corocznych wedrówek ptaków przelotnych. Leca tedy biale i czarne bociany, zurawie, czajki, dzikie gesi, labedzie nieme i krzykliwe, szpaki i skowronki, zima wzdluz niej leca ptaki pólnocne - gile, jemioluszki, krzyzodzioby i inne.Oprócz tego wystepuja tutaj liczne siedliska ptactwa wodnego np.: tracza rurogesi , czapli siwej, mewy i innych. Wystepuja tu równiez motyle i wazki. Liczne sa osy i mrówki gmachówki drzewozerne, które ze wzgledu na czeste Powodzie swoje gniazda nie w norach ziemnych, jak to jest w ich powszechnym zwyczaju, lecz na drzewach. Obserwujemy tez szerszenie zbierajace z uschlych konarów debów próchno potrzebne im do budowy gniazd. W szuwarach nad Odra spotkac mozna misternie uwite z mchu i puchu , a wplecione w cienkie galezie wierzby gniazdo remiza. Na wilgotnych drogach spotkac mozna zaskronce , padalce a niekiedy grzebieniuszke ziemna . Na galeziach leszczyny lub wierzby zauwazyc mozna czesto chroniona zabke rzekotke drzewna. W zespolach lesnych rozmnaza sie zwierzyna lowna : dziki, sarny i zajace. Na obrzezach lasów i zarosli spotkac mozna bazanty, przepiórki , kuropatwy oraz polujace na nie lisy. Z ptasich drapiezników wystepuja tu jastrzebie, myszolowy, kanie i inne. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 6 parków zabytkowych ( w Bialolece, Droglowicach, Leszkowicach, Mileszynie, Turowie i Wierzchowni) oraz 6 drzew pomników przyrody ( 6 debów w parku w Leszkowicach).