Gmina Pęcław
Powróć do: Gmina Pęcław

Koordynator d/s dostępności

Julita Krzykała - Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Pęcław.

Kontakt:

Julita Krzykała
Urząd Gminy Pęcław
Pęcław 28
67-221 Białołęka
tel. 76 831 71 26
e-mail: gmina@peclaw.eu

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnieia dostęności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.