Gmina Pęcław

INFORMACJA – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2024 r. w ramach Funduszu Solidarnościowego

Ocena 0/5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu z siedzibą w Wietszycach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu tj:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a)      o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)      o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)      traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

                  3. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

a)      wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

b)      wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

c)      wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

d)      wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej bardzo prosimy o pilny kontakt  z pracownikiem socjalnym Panią Justyną Burgchardt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. 76 8317 332 w terminie do 08 września 2023 r. lub osobiście w siedzibie Ośrodka Wietszyce 46.

Zebrane zgłoszenia posłużą diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy, przygotowania kalkulacji środków na realizację zadania oraz złożenia stosownego wniosku do Wojewody Dolnośląskiego. 

                                                                            /-/ Mirosława Szydłowska
                                                                         Kierownik GOPS w Pęcławiu  
                                                                                    zs w Wietszycach 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności