Gmina Pęcław

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1776_wersja-kolorowa-jpg_(1)  
 „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
 
 
Gmina Pęcław otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz grzejników elektrycznych w budynku remizy OSP w Białołęce.


Wartość ogólna przedsięwzięcia : 47 000,00 zł  
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu : dotacja w kwocie 28 200,00 zł. 


www.wfosigw.wroclaw.pl