Gmina Pęcław

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

rfrd_(1) 
 

 

Gmina Pęcław pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.  Remont drogi gminnej relacji Wojszyn- Borków.


Dofinansowanie: 245.397,00 zł


Całkowita wartość zadania: 415.434,26 zł


W ramach zadania zaplanowano remont drogi publicznej relacji Wojszyn- Borków.
Celem zaplanowanej operacji jest rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gminy.
Zadanie realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Borowczyk Joanna Borowczyk z siedzibą  Polkowice, Biedrzychowa 6a.