Gmina Pęcław
Powróć do: strona główna

Koronawirus

Informacja - Pomoc osobom przebywającym w kwarantannie, izolacji domowej.

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną lub izolacją domową pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie.

Sprawdź poniższe adresy, tam uzyskasz wszystkie informacje.

Możesz również zadzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęcławiu i uzyskać informacje od poniedziałku do piątku tel. 76 8317 332 od 7.30 do 15.30 lub e mailem gops@peclaw.eu  

Tryb udzielania pomocy żywnościowej dla osób  objętych kwarantanną lub izolacją domową:

  1. Objecie osoby kwarantanną lub izolacją nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych, innych osób i podmiotów), nie są w stanie samotnie zapewnić sobie wyżywienia.
  2. W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny poddanej kwarantannie -ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.
  3. Platforma Pomoc dla potrzebujących przeznaczona jest dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.